Hmo.co.il

שאלון החזרי מס

האם מס הכנסה חייב לך כסף? חשב את סיכוייך במערכת סלקטיב OnLine !

ברוכים הבאים למערכת סלקטיב OnLine המערכת המאובטחת מורכבת מ – 2 שלבים קלים אשר יובילו אותך עד לקבלת ההחזר ממס הכנסה.

שלב – 1: באמצעות שאלון ידידותי וקל למילוי תוכל לבדוק ללא תשלום מה סיכוייך* לקבלת החזר ממס הכנסה.

שלב – 2: מילוי פרטים אישיים.

תעסוקה

1.1

האם אתה שכיר ?

כן לא
1.2

האם שילמת מס הכנסה בין השנים 2011-2016?

כן לא
1.3

האם הייתם בחופשה ללא תשלום  או הפסקת עבודה ?

כן לא
1.4

האם קיבלת דמי פגיעה / אבטלה / דמי לידה מביטוח לאומי ?

כן לא
1.5

האם יצאתם לפנסיה או קיבלתם פיצויי פיטורין?

כן לא
1.6

האם פדית קופות גמל לפני שהגיע מועד הפירעון החוקי ?

כן לא
1.7

האם קיבלת פיצוי כלשהו מחברת הביטוח ?

כן לא
1.8

האם בשנת 2011 ואילך היו לכם רווחים מניירות ערך ונוכה מהם מס?

כן לא
1.9

האם בשנת 2011 ואילך היו לכם הפסדים מניירות ערך ונוכה מהם מס ?

כן לא
1.10

האם קיבלת דמי שכירות מהשכרת נכס ?

כן לא

נכות, חינוך מיוחד וקשיי למידה (שלא קיבלתם עליהם הנחה ממס הכנסה)

2.1

האם יש לך ילד הלומד בבית ספר לחינוך מיוחד בעקבות קשיי למידה ?

כן לא
2.2

האם יש לך ילד בעל נכות זו או אחרת
(עיוור, בלתי שפוי בדעתו, מפגר, נכה, חולה סרטן, סיסטיק פיברוזיס או משותק לחלוטין)

כן לא
2.3

האם הייתה או יש לך נכות 100% ?

כן לא
2.4

האם היו לכם הוצאות להחזקת קרוב משפחה בבית אבות סיעודי או במוסד רפואי?

כן לא

הפקדות פרטיות (לא דרך העבודה, בגבולות התקרה)

3.1

האם הפרשת באופן עצמאי כספים לקופות גמל לעצמך או עבור האישה והילדים ?

כן לא
3.2

האם הפרשת באופן עצמאי כספים לביטוחי חיים לעצמך או עבור האישה והילדים ?

כן לא
3.3

האם הנכם משלמים משכנתא?

כן לא
3.4

האם תרמתם למוסדות (ובכללם מוסדות דת) או לעמותות? האם יש לך קבלות על כך ?

כן לא
3.5

האם השקעת כספים לצורך מימון מחקר ופיתוח ?

כן לא
3.6

האם הוצאת כסף (חס וחלילה) להנצחת זכר חייל / קרוב שניספה ?

כן לא

סיבות אחרות(שלא קיבלתם עליהם הנחה ממס הכנסה)

4.1

האם השתחררתם משרות צבאי לאחר שנת 2009?

כן לא
4.2

האם עליתם לארץ לאחר שנת 2009?

כן לא
4.3

האם הנכם מתגוררים (או שהתגוררתם) בישוב ספר, בנגב או בעיירת פיתוח?

כן לא
4.4

האם שילמתם או שהנכם משלמים מזונות לכלכלת ילדיך?

כן לא
4.5

האם סיימת לימודי תואר משנת 2009 ואילך ?

כן לא

טלפון לנציג שירות:
 08-9246495

 


SSL

 

לתשומת לבכם: התוצאות שיוצגו להלן יתבססו על מילוי השאלון בלבד ואין בהם כל התחייבות מצד החברה. 
סיכויי ההחזר וגובהו מותנים בנתוני אמת ובנתונים נוספים, לכן אין להסתמך על התוצאה במאת האחוזים 
מאחר ואין מדובר בתוצאות וודאיות אלא הערכות בלבד. 
לכל שאלה או הבהרה פנה לנציגי חברתנו בטלפון 08-9189888 או 08-9189898. 

 

 

להמשך התהליך מלא את הפרטים הבאים

* שם
* שם משפחה
* טלפון